Wachtwoorden kraken

Heeft uw organisatie een wachtwoord beleid en is dit ook technisch geïmplementeerd. Hoe weet u als verantwoordelijk manager verantwoordelijk bestuurd dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd door uw medewerkers? Door de unieke aanpak van Smarts kan uw systeembeheerder onder begeleiding van Smarts op een veilig manier alle versleutelde wachtwoord van de infrastructuur of applicaties ‘stelen’. Deze versleutelde wachtwoorden worden vervolgens met zeer krachtige rekenmethodes aangevallen met als doel om inzicht te krijgen hoe makkelijk of moeilijk deze te kraken zijn. Op basis van de resultaten ontstaat inzicht in de mate van naleving van het opgestelde wachtwoordbeleid. Tevens kan Smarts de organisatie helpen in het optimaliseren van het wachtwoordbeleid en richtlijnen geven hoe een veilig, maar toch makkelijk wachtwoord gekozen kan worden. Een wachtwoord hoeft niet een reeks met moeilijk te onthouden tekens te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een reeks woorden of zin zijn, een zogenaamde passphrase. Doorlooptijd van 2 weken.

Deliverables:

• Scope wachtwoorden kraken afgesproken
• Onder begeleiding ‘stelen’ van versleutelde wachtwoord
• Wachtwoord kraken met supercomputer
• Opstellen rapportage
• Presenteren en bespreken van resultaten en aanbevelingen
• Optioneel: Assisteren optimaliseren wachtwoordbeleid en tips & tricks voor het kiezen van veilige wachtwoorden of passphrases
• Optioneel: Extra wachtwoorden kraken test om te zien of de genomen maatregelen effect hebben gehad.